Download Kepware OPC Server – KEPServerEX V4.5 Full

 

Kepware OPC là gì?

Download Kepware OPC Server – KEPServerEX V4.5 Full

OPC là một công nghệ máy khách / máy chủ. Một ứng dụng đóng vai trò là máy chủ cung cấp dữ liệu và ứng dụng kia hoạt động như một ứng dụng khách sử dụng dữ liệu. OPC là một tiêu chuẩn giao tiếp công nghiệp được chấp nhận rộng rãi cho phép trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị đa nhà cung cấp và các ứng dụng điều khiển mà không có bất kỳ hạn chế độc quyền nào.

Với kepware, bạn có thể đọc dữ liệu về các thương hiệu và kiểu thiết bị khác nhau của mình và chuyển dữ liệu này sang các thiết bị khác hoặc lưu vào cơ sở dữ liệu.

KEPServerEX là nền tảng kết nối hàng đầu trong ngành cung cấp một nguồn dữ liệu tự động hóa công nghiệp duy nhất cho tất cả các ứng dụng của bạn. Thiết kế nền tảng cho phép người dùng kết nối, quản lý, giám sát và điều khiển các thiết bị tự động hóa đa dạng và các ứng dụng phần mềm thông qua một giao diện người dùng trực quan.


Download KEPServerEX V4.5

Kepware V4.5Download KEPServerEX v6.6 Full Crack

1 comment:

  1. How to Make Money from Betting on Sports Betting - Work
    (don't worry if you get it wrong, though) 출장안마 The process หารายได้เสริม involves placing herzamanindir.com/ bets on different events, https://jancasino.com/review/merit-casino/ but it can worrione also be done by using the

    ReplyDelete