Tia V15.1 Full Link Google Drive

Tia V15.1 Full Link Google Drive

 

Các phiên bản hay sử dụng

Chú ý: Các bạn có thể cài phiên bản ở mục 1 hoặc mục 2, mục 3 là PLC SIM, sử dụng khi các bạn không có PLC thực, mục 4 là phần mềm C.r.a.c.k (thuốc)

1. Tia portal V15.1 – Professional

Tia portal Professional V15.1Link Tải Google drive/Mega/One drive
Tia portal professional – 32/64bit (Google drive)Tia V15.1 Pro – 32/64bit(6.7GB)
Tia portal professional – 32/64bit (Mega)Tia V15.1 Pro – 32/64bit(6.7GB)
Tia portal professional – 32/64bit (One drive)Tia V15.1 Pro – 32/64bit(6.7GB)
Pass giải nénngocautomation.com

Đây là phiên bản đầy đủ nhất của phần mềm Tia portal
+ Nếu cài phiên bản này thì không thể cài thêm phần mềm Wincc 7.4 và các phiên bản Wincc khác
+ Bản này tương đối nặng
+ Nếu máy tính của bạn đủ mạnh và không cần cài thêm Wincc 7.0 đến 7.4 thì có thể trực tiếp dùng phiên bản này.

2. Tia portal V15.1 – Advance

Tia portal Advance V15.1Link Tải Google drive/Mega/One drive
Tia portal Advance – 32/64bit (Google drive)Tia V15.1 Adv – 32/64bit(6.4GB)
Tia portal Advance – 32/64bit (Mega)Tia V15.1 Adv – 32/64bit(6.4GB)
Tia portal Advance – 32/64bit (One drive)Tia V15.1 Adv – 32/64bit(6.4GB)
Pass giải nénngocautomation.com

+ Phiên bản này dùng cho lập trình PLC S71200, 1500 và Tạo Scada Wincc với các chức năng cơ bản
Wincc Advance: Dùng để thiết kế giao diện giám sát scada với các tính năng cơ bản
Step 7 Pro: Lập trình PLC S71200/1500/300/400…
+ Cài bản này thì có thể cài thêm Wincc 7.0 đến 7.4

3. PLC SIM V15.1

PLC SIM V15.1Link Tải Google drive/Mega/One drive
PLC SIM V15.1 – 32/64bit (Google drive)PLC SIM V15.1 – 32/64bit(1.5GB)
PLC SIM V15.1 – 32/64bit (Mega)PLC SIM V15.1 – 32/64bit(1.5GB)
PLC SIM V15.1 – 32/64bit (One drive)PLC SIM V15.1 – 32/64bit(1.5GB)
Pass giải nénngocautomation.com


+ Phần mềm mô phỏng PLC S71200/1500/300/400
+ Sử dụng khi không có PLC thật hoặc kiểm tra chương trình khi chưa kết nối với PLC

4. Phần mềm C-r-a-c-k EKB V15

EKB Thuốc cho mọi phần mềm siemensLink Hướng dẫn/Tải Mega
EKB Siemens – 32/64bit (Link Hướng dẫn)Hướng dẫn – 32/64bit(13MB)
EKB Siemens – 32/64bit (Link Mega)EKB – 32/64bit(13MB)
Pass giải nénngocautomation.com

Phiên bản cập nhật V15.1 SP5

Lưu ý: Chỉ sử dụng phiên bản cập nhật này khi chúng ta dùng Wincc Professional 15.1 (mục 1, phần trên) mà khi chạy runtime không kế nối được với PLC .

TIA V15.1 UD5Link Tải Google drive/One drive
TIA V15.1 UD5 – 32/64bit (Link google drive)TIA V15.1 UD5 – 32/64bit(4.1GB)
TIA V15.1 UD5 – 32/64bit (Link One drive)TIA V15.1 UD5 – 32/64bit(4.1GB)
Pass giải nén:ngocautomation.com

Các phiên bản khác

1. Wincc Advance V15.1 >>> Tải về
+ Phiên bản này chỉ có Wincc Advance (Nó tương tự như Wincc flexible) Sử dụng khi không cần lập trình PLC, và chỉ sử dụng các tính năng cơ bản.
+ Sử dụng Nếu chỉ cần thiết kế scada cho các dự án nhỏ, ít tính năng nâng cao (như C script, VB Script).
+ Máy tính không cần cấu hình cao, phiên bản này tương đối nhẹ
+ Cài bản này thì có thể cài thêm Wincc 7.0 đến 7.4
2. WinCC RT Professional V15.1 >> Tải về
+ Tương tự như Wincc 7.4
+ Hỗ trợ lập trình HMI các loại
+ Nếu trạm chỉ cần giám sát scada thì chỉ cần cài mục này.

3. Startdrive V15.1 >> Tải về
+ Phần mềm hỗ trợ lập trình cấu hình cho biến tần Siemens
+ Nếu có kết nối biến tần thì mới dùng, không thì không cần cài.

No comments:

Post a Comment